Jobba hos oss

Vi vill att våra medarbetare ska vara en aktiv del av vår framtid. Att jobba inom Peab PGS är både spännande och utvecklande. Det finns många möjligheter för dig att hitta just din plats i organisationen.

En del av något stort
Vi är en del av Peabkoncernen. Tillsammans strävar vi efter att bygga för framtiden, vilket innebär att det vi bygger idag även ska klara morgondagens krav på god etik och ett genomtänkt miljöarbete. Vi prioriterar hållbar utveckling och ett gott miljökunnande.

Grundläggande värderingar
Som medarbetare inom Peab och vid nyrekryteringar sätter vi stor vikt att du skall leva upp till våra kärnvärden, JUPP, som står för Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga. 
Läs mer om våra kärnvärden här >>

Våra medarbetare - vår viktigaste resurs
Som medarbetare hos oss får du chans att vidareutvecklas i ditt arbete. Vi uppmuntrar engagemang och initiativförmåga. En avgörande faktor för vårt bolags framgång är att ha engagerade och yrkeskunniga medarbetare. Går det bra för dig, går det bra för oss.

Hälsa och säkerhet i fokus
Bra hälsa och välmående är en förutsättning för ett starkt företag. Mår medarbetarna bra återspeglas det på ett positivt sätt i arbetet. Peab Fritid är en del av Peabs hälsofrämjande arbete och en del i personalarbetet. Vi uppmuntrar initiativ till aktiviteter som hjälper till att skapa hälsa, trivsel och gemenskap.

Genom aktivt arbetsmiljöarbete som en naturlig del av den dagliga verksamheten förebygger vi risker för ohälsa, skador och olycksfall på arbetsplatserna. Peab har en nollvision avseende arbetsplatsolyckor och alla tillbud och olyckor rapporteras och följs upp.

Arbetsmiljö är en prioriterad fråga i Peab. Vi bedriver ett systematiskt arbete för att ytterligare förbättra arbetsmiljön i företaget samt öka medvetenheten hos våra medarbetare om betydelsen av säkra arbetsplatser.

Skulle du vilja arbeta hos oss?
Sök en av våra lediga tjänster eller skicka in en spontanansökan till info@peabpgs.se.

Lediga tjänster

Här hittar du lediga tjänster inom Peab PGS och övriga Peabkoncernen.

Etik och socialt engagemang

I Peab PGS arbetar vi med god etik och socialt engagemang. Vi strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer till varandra.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.