2015-03-23

Film: "Ett hus blir till"

Följ arbetet från förberedande arbeten på byggplatsen via montage av olika ingående byggdelar till inflyttningsklart 26 veckor senare.