2017-07-06

Kundbrev 17-2

Peab PGS är entreprenören med målsättning att skapa en bostad för alla. Vi gör detta genom att fokusera på kundernas behov, vara processorienterade och vara den lärande organisationen. Inom bolaget arbetar vi nytänkande och hållbart utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. I grunden för vår affär har vi vårt kundorienterade och flexibla byggsystem, för flerbostadshus, som vi löpande utvecklar. Vi råder över en stor del av bostadsprocessen och säljer, tillverkar, monterar och levererar kompletta bostadsprojekt. Peab PGS är det enkla och trygga valet vid nyproduktion av bostäder.

Peab PGS skapar tilltalande hem med loftgångar

För att skapa liv i en fastighetsfasad kan ytor, strukturer, färger och material kombineras med varandra. På Peab PGS har vi valt att lyfta loftgången som estetiskt element i fasaden. En loftgång är inte bara en praktisk funktion. Utformad på rätt sätt kan loftgången lyfta och ge liv åt alla typer av fasader. Loftgången är ett alternativ till de...

Läs mer

Solcellsmoduler och närproducerad el till Peab PGS projekt Pantern

Det talas om närodlat och närproducerat inom allt fler områden i dagens samhälle. Ju mer medvetna vi blir om vår omgivning och hur våra val påverkar miljön, ju högre krav ställer vi på allt från förbrukningsvaror till tjänster. Vi på Peab PGS gör valet enkelt för dig som kund och introducerar solcellsmoduler som en standardprodukt.

Läs mer

Aktuella referensprojekt

Ängholmen, Rydebäck

I Rydebäck söder om Helsingborg planeras projektet Ängholmen som kommer bestå av ett punkthus med loftgång.

Läs mer

Blåregnet, Svedala

I Svedala, sydväst om Malmö, bygger vi projektet Blåregnet med Brf Drömmen på uppdrag av Peab Bostadsutveckling.

Läs mer

Pantern, Katrineholm

På uppdrag av KFAB bygger vi ett Kombohus Mini i centrala Katrineholm.

Läs mer

Prenumerera på vårt kundbrev

Klicka här för att anmäla dit till vårt kundbrev som kommer ut ca fyra gånger per år.

Läs mer