2017-04-03

Nyhetsbrev 17-1

Peab PGS är entreprenören med målsättning att skapa en bostad för alla. Vi gör detta genom att fokusera på kundernas behov, vara processorienterade och vara den lärande organisationen. Inom bolaget arbetar vi nytänkande och hållbart utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. I grunden för vår affär har vi vårt kundorienterade och flexibla byggsystem, för flerbostadshus, som vi löpande utvecklar. Vi råder över en stor del av bostadsprocessen och säljer, tillverkar, monterar och levererar kompletta bostadsprojekt. Peab PGS är det enkla och trygga valet vid nyproduktion av bostäder.

Tillsammans skapar vi en säker arbetsplats!

Med nästan 30 husmontage i bakfickan väger Tahseens erfarenhet tungt om vad som gör en byggarbetsplats till en bra och säker miljö. Den ökade efterfrågan på bostäder har gjort att byggbranschen exploderat och byggplatser växer som svampar ur jorden. En ökad tillväxt ställer hårdare krav. Säkerhet och arbetsmiljö är områden som ofta hamnar under...

Läs mer

Från digitala byggklossar till färdiga hus

Peab PGS tar digitala steg och utvecklar verksamheten med BIM. Informationshantering och kommunikation mellan olika aktörer är idag en stor del av ett byggprojekt. Utvecklingen inom byggbranschen, likt många andra branscher, går mer och mer åt det digitala vad gäller hur vi kommunicerar och hur vi arbetar med informationsflöden. Som aktör inom b...

Läs mer

Vårt byggsystem

Med vårt kundorienterade och modulariserade byggsystem har vi möjlighet att maximera kundnyttan i varje enskilt projekt. Vi möjliggör kundens affär.

Läs mer

Tusenskönan 2, Sölvesborg

Peab PGS har bygger vidare på projektet Tusenskönan med etapp 2 i Sölvesborg.

Läs mer

Djurängen, Kalmar

I norra Kalmar bygger Peab PGS nya flerbostadshus åt SHH Bostadsproduktion.

Läs mer