Året som gått - från BIM och informationsflöden till besök av bostadsministern

Julen står för dörren och ett spännande år har passerat för oss på Peab PGS. Ett intensivt, om än roligt, år med många lyckade projektstarter såväl som färdigställda projekt och nyckelöverlämningar.

Under året har vi på Peab PGS sett ett ökat intresse av industriellt byggande och att allt fler intresserar sig för vårt koncept och byggsystem. Fördelarna är starka både vad gäller byggprojektens gång, ekonomin och enkelheten i att arbeta med fördefinierade byggdelar som kan appliceras redan i ett tidigt skede.

Genom att utveckla vårt arbete inom BIM har vi öppnat för större möjligheter att samla ett projekts olika aktörer i en gemensam digital plattform. Arkitekter, såväl som montörer och leverantörer med flera, ska snabbt kunna ta del av projektinformation från en och samma källa. Eventuella ändringar i ett projekt som förs in i BIM slår omgående igenom och alla parter hålls uppdaterade. För oss är samarbetet och kommunikationen med inblandade aktörer mycket viktigt för ett lyckat slutresultat.

Lars Burlin vid Arkitektbyrån Design har arbetat i flera år med oss på Peab PGS och känner väl till byggsystemet och dess fördelar. ”Tillsammans med Peab PGS har vi gjort en resa som har varit oerhört rolig, intressant och samtidigt utmanande. Byggsystemet har utvecklats gällande design/teknik/miljö så med den produkt som finns framme idag kan Peab PGS i princip projektera/ rita bostäder anpassade till alla typer av detaljplaner samt krav från beställare. Som arkitekt vill man alltid ta ett steg till så vi väntar med spänning på vad 2018 skall innehålla” berättar Lars.

Vi fortsätter utvecklas

Vårt unika byggsystem har under 2017 fortsatt att utvecklas för att möta marknadens efterfrågan. I Katrineholm monterades de första solpanelerna i ett av våra projekt. Tillsammans med Glacell, ett bolag inom Peabkoncernen, har vi tagit fram möjligheten att välja till solpaneler i vårt byggsystem. Solpaneler ger dig som kund större valfrihet med närproducerad el och hållbart miljöval. Energilösningar är ett område som vi kommer att arbeta vidare med under 2018.

Peab PGS har arbetat med att ta fram flera olika exteriöra lösningar. Dessa ger en ökad flexibilitet vad gäller garage och lokaler i huskropparnas bottenvåningar, ett sätt att ytterligare anpassa vår produkt för en innerstadsmiljö.

Vi har detta året montagestartat många nya projekt och märker av ett stort tryck på bostadsmarknaden och en hög efterfrågan på vårt industriella byggsystem. En mycket positiv utveckling som vi ser fram emot att bemöta under kommande år. Vi har märkt av ett stort fokus på nybyggnationer främst i Mälardalen och Skåne. Även från Västra Götaland har vi fått många förfrågningar på nya projekt.

Regeringsbesök på Kv Rönnen

Detta spännande och intensiva år inkluderade även ett besök av bostadsministern Peter Eriksson på Kv Rönnen. I samband med ett möte i slutet av november valde Eriksson att besöka ett av Malmös kommunala bostadsprojekt. Kv Rönnen i nordöstra Malmö blev det utvalda projektet. Rönnen levereras och monteras av oss på Peab PGS på uppdrag av MKB och är av typhuset Capella.

Tillsammans med MKB tog vi på Peab PGS emot bostadsministern för en kortare rundtur. Eriksson visade ett stort intresse för projektet och ställde många frågor om byggsystemet. Rönnen, ett hus på fem våningar och 39 lägenheter, byggstartades i maj 2017 och beräknas stå inflyttningsklart nästa sommar.

Kalenderåret närmar sig sitt slut medan arbetet med våra projekt löper vidare och tar oss med in i 2018. Vi vill passa på att tacka alla kunder, leverantörer och medarbetare för ett fantastiskt arbete under 2017 och önskar alla en god jul och en god fortsättning. 

Läs även

Bostadsministern besöker Kv Rönnen

Bostadsminister Peter Eriksson gjorde idag en snabbvisit på en av Peab PGS arbetsplatser, Kv. Rönnen i Malmö. Tillsammans med MKB som är vår kund, tog vi emot Peter för ett kort besök.

Från digitala byggklossar till färdiga hus

Peab PGS tar digitala steg och utvecklar verksamheten med BIM. Informationshantering och kommunikation mellan olika aktörer är idag en stor del av ett byggprojekt. Utvecklingen inom byggbranschen, likt många andra branscher, går mer och mer åt det digitala vad gäller hur vi kommunicerar och hur vi arbetar med informationsflöden. Som aktör inom b...

Så utvecklar Peab PGS ditt flerbostadsprojekt

Ett bostadsprojekt innebär många olika steg. Som helhetsleverantör av kompletta flerbostadshus paketerar vi hela processen. Vi hjälper till med allt från utveckling av projekt, tillverkning och montage till färdigställande och överlämning.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.