Capella - ett eftertraktat Kombohus

Den 13 september invigs det första Kombohus Mini-projektet i Strömstad.

I början av 2010 kände SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, ett stort behov av att möta den bostadsbrist som finns i många av landets kommuner. SABO gick ut med ett tävlingsuppdrag till byggentreprenörer med uppgiften att ta fram hus till ett fast lågt pris.

Kombohus Mini är SABOs tredje ramupphandling av nyckelfärdiga flerbostadshus. De två tidigare utföranden, Kombohus Bas och Kombohus Plus, innebär precis som Kombohus Mini att byggpriserna pressas genom ett standardiserat tänk. Genom återupprepning, vilket innebär att bygga samma hus flera gånger, blir både produktionen effektiv och kostnaden lägre.

Peab PGS stod som vinnare av Kombohus Mini med sitt koncept Capella. Det är hus med små och yteffektiva lägenheter om ettor och tvåor på max 35 respektive 45 kvadratmeter. Lägenheterna har smarta lösningar och är ett kostnadseffektivt alternativ som kan byggas i hela landet.

Det var stort intresse för Kombohus Mini Capella när säljstarten drog igång den 1 april 2015. Först ut att avropa blev Strömstadsbyggen och projekt Mällbydalen. Det är ett hus på fyra våningar med totalt 46 lägenheter. Den 13 september inviger SABO tillsammans med Strömstadsbyggen projekt Mällbydalen, som är det första Kombohus Mini byggt av Peab PGS.

Kort efter avropet på Mällbydalen följde ytterligare beställningar av Kombohus Mini Capella. Idag, lite mer än ett år efter det första avropet, är det sex stycken Kombohus Mini i pågående produktion. Totalt omfattar dessa projekt 381 stycken nya lägenheter.

Med flera olika Kombohus i produktion och ytterligare projekt på ingång, har PGS haft en spännande första tid med uppförandet av Capella. Johnny Johnsson, Arbetschef på Peab PGS, berättar att koncept med små lägenheter är mycket eftertraktat och att PGS har fått en mycket bra respons och många förfrågningar. ”Nya stora projekt som dessa, stöter ofta på en del utmaningar”, säger Johnny och förklarar att en av utmaningarna har varit bemanningeneftersom det är en stor geografisk spridning på dessa projekt.

Mällbydalen, Strömstad

”Mällbydalen har varit ett utmanande och intressant projekt”, fortsätter Johnny. Dels var detta projekt först ut, vilket innebär en del nya lösningar som behövdes tas fram och prövas. Dels har det varit långa avstånd till byggplatsen från fabriken, som ligger i Ängelholm. ”Vi har fått känna på och försökt hitta bra vägar till samarbeten mellan olika aktörer och lägga en stabil grund som vi kan jobba vidare på i kommande Kombohusprojekt”, säger Johnny.

I en intervju med Jonas Högset, Fastighetsutvecklare på SABO, berättar han att intresset från SABOs medlemmar har varit väldigt stort, långt över förväntan, sedan avtalet med Capella och PGS blev klart i april 2015. Jonas berättar vidare att intresselistan för Capella bara under första året har varit på mer än 2000 lägenheter i SABOs system. Något som det tog det Kombohus Bas över två år att uppnå.

Samarbetet mellan SABO och Peab PGS har varit mycket positivt, säger Jonas och förklarar att Peab PGS har en bra inställning till avtalet. På frågan om hur SABOs medlemmar upplevt Capellahuset svarar Jonas att ”Många ser med spänning fram emot invigningen i Strömstad i september. Kommentarerna hittills har varit positiva och det är framför allt kopplat till planlösningarna och den inbyggda flexibiliteten, såsom möjligheterna att välja takutformning och fasadlösning.”

”Vi tror att Peab PGS genom ramavtalet med SABO, kan bli en viktig del i lösningen för ett Sverige i bostadsbalans. Med en fortsatt positiv inställning så kan detta avtal bli det absolut mest framgångsrika bland Kombohusavtalen!”, menar Jonas.

Läs mer om Kombohus Mini Capella här

Jesper Strandberg

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.