Arbetsmiljön i fokus

Under förra veckan genomfördes en fokusvecka inom arbetsmiljö på alla våra produktionsplatser. Under veckan pratade vi om arbetsmiljö och säkerhet. Vi förde dialog kring konkreta förbättringar för den egna arbetsplatsens säkerhet.

Beroende på arbetsplats och tjänst, finns det olika typer av arbetsmiljöutmaningar. Fokusveckan hjälper till att belysa dessa. Viktiga frågor diskuteras och vi får en bra plattform att jobba vidare på.

Att vara uppmärksam på risker som man ser i vardagen och ständigt jobba med att förebygga olyckor gör att vi bidrar till en bättre arbetsmiljö. Vi jobbar kontinuerligt med arbetsmiljöfrågor i stort. Men under denna vecka fokusera vi extra mycket på frågeställningar kring vår arbetsmiljö för att öka förståelsen hos våra medarbetare och därmed minskar olyckor och tillbud.

Under hela Fokusveckan gjordes ett flertal besök i fabrikerna hos Peab PGS, Lättklinkerbetong och Skandinaviska Byggelement.

Veckan inleddes med att Andreas Ryrbo, Produktionschef på Lättklinkerbetong, besökte tillsammans med konstruktör, Krister Olausson, Skandinaviska Byggelements fabrik i Katrineholm.
Mötet började i konferensrummet med att Bengt Karlsson, Produktions- och platschef i Katrineholm berättade om de åtgärder som är gjorda i fabriken för att öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön. Diskussionen fortsatte kring kommande åtgärder som planeras inom en snar framtid i fabriken.

En stor utmaning generellt är att få med alla som arbetar i fabriken i "rätt tänk", säger Bengt. Alla vet att olyckor kan hända, men förståelsen för det som kan inträffa behöver bli större.
Att tänka efter innan!

I många fall är det individuella bidraget det viktigaste - Vad kan jag göra för att påverkar arbetsmiljön där jag jobbar?

Sammanfattningsvis har det genomförts många bra och givande diskussioner under veckan. Det är en viktig vecka för oss och vi vill att vår personal ska vara medvetna och väl insatta i de risker som finns.

Tillsammans blir vi den bästa arbetsplatsen.

Bengt Karlsson visar runt i fabriken. Från vänster Fredrik Johansson Driftsledare, Michael Adolfsson, Mårten Grothérus KMA, Bengt Karlsson Produktionschef, Krister Olausson Lättklinkerbetong och Andreas Ryrbo Lättklinkerbetong.

Här visar Jimmy Esko hur man på ett enkelt och ergonomiskt sätt kan mäta täckskiktet på en skalvägg.

Kenth Jensen, Platschef på Skandinaviska Byggelements fabrik i Hallsberg diskuterar arbetsmiljö med Thomas Olsson chef Produktionsstöd på Peab PGS samt Kaw Thaw Htoo La Zum, Skyddsombud Hall 2.

Jesper Strandberg, Arbetschef från Peab PGS besöker Skandinaviska Byggelements fabrik i Hallstahammar. Andreas Juhlin, Platschef och Tommy Gustafsson, Produktionsledare visar runt i fabriken.

Fabrikschef Roger Gustavsson på Peab PGS i Ängelholm tog emot Mathias Hult och Kristina Knutsson från Lättklinkerbetong samt Jenny Sandin Sjöholm, Unionens Koncernordförande på Peab under fokusveckan. Besöket började med en rundvandring i fabriken.

Diskussionerna fortsatte sedan i konferensrummet tillsammans med arbetsgruppen för kök- och innerväggstillverkning med återkoppling från Reflektionsdagen i april, om åtgärder som gjorts sedan dess. Punkter som uppkom under fabriksrundvandringen påfördes åtgärdslistan. Från vänster: Roger Gustavsson, Jenny Sandin Sundholm, Peter Martinsson Produktionsledare, Erik Svensson, Mikael Lindström, Torgny Lindström samt Mathias Hult från Lättklinkerbetong med ryggen emot.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.