Från digitala byggklossar till färdiga hus

Peab PGS tar digitala steg och utvecklar verksamheten med BIM. Informationshantering och kommunikation mellan olika aktörer är idag en stor del av ett byggprojekt. Utvecklingen inom byggbranschen, likt många andra branscher, går mer och mer åt det digitala vad gäller hur vi kommunicerar och hur vi arbetar med informationsflöden. Som aktör inom byggbranschen är det viktigt för oss på Peab PGS att följa med i utvecklingen.

Arbetsverktyg för informationshantering och arbetsflöden har länge funnits inom byggbranschen. BIM, byggnadsinformationsmodell, är en del av den digitala utvecklingen och ett nästa steg i att följa branschens utveckling. Vi på Peab PGS ser positivt på utvecklingen då användandet av BIM gör det lättare för oss att koppla ihop aktörer och delaktiga parter, från arkitekter till slutmontage, med gemensamma verktyg.

Vårt ritningsverktyg, Revit, där vi använder byggnadsinformationsmodulen består av byggklossar eller moduler i 3D som motsvarar verkliga produkter, allt från yttervägg och fönster till kylskåp och badrumskakel. Modulerna sammanställs och kategoriseras i ett digitalt bibliotek och är tillgängliga för alla projekt att nyttja. Till varje enskild modul knyts data med byggnadsinformation om en produkts vikt, mått, färg, leveranstid och mycket mer. Denna information appliceras sedan i sin tur till de ritningar där modulen ingår.

En gemensam plattform

En gemensam digital plattform innebär att alla aktörer i ett enskilt projekt, t.ex. arkitekter, montörer, leverantörer med flera, snabbt kan ta del av den data och information som knutits till projektet. Aktörerna får sin information från samma källa. Frågor får snabba svar och informationsflödet förbättras. I arbetet med standardisering av våra produkter och byggsystem kan vi, genom att använda oss av en byggnadsinformationsmodell, redan tidigt i en byggprocess ha ett tydligt och korrekt underlag till våra kunder.

Vi ser otroliga möjligheter med BIM. Den gemensamma plattformen innebär att antalet ritningar minimeras då alla arbetar utifrån samma underlag. Eventuella ändringar i ett projekt som förs
direkt in i BIM slår igenom omgående. Ritningen korrigeras och uppdateras snabbare än traditionella ritningar på papper. Ritningsversioner har tidigare varit en utmaning som krävt mycket samordning och hög disciplin. Med en gemensam ritning framtagen med byggnadsinformationsmodellen tacklar vi denna utmaning och förbättrar vår arbetsprocess.

”Rätt från början – rätt från mig”

Peab PGS har uttrycket ”Rätt från början – rätt från mig” berättar Simon Carlson som är Utvecklingsingenjör och arbetar med vår BIM-implementering. ”Vi menar att det vi lämnar vidare ska vara rätt från början så mottagaren inte behöver dubbelkolla informationen. Detta tankesätt applicerar vi nu även i vårt arbete med BIM där all knuten data ska vara korrekt från början och tillgänglig för alla inblandade.”

BIM gör det möjligt att hantera större volymer data och information än vad som gjorts tidigare. Arkitekter får byggklossar i BIM direkt av oss med korrekt data från början. De kan därför redan vid ritbordet få den information de behöver för att kunna ta fram ett komplett underlag och vi vet i ett tidigare skede mer om projektet. Arbetsprocessen blir mer korrekt med färre felkällor. Tillsammans arbetar vi effektivare.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.