Kv Lottan - resultatet av samarbete inom Peab

Efter ett par års förberedande arbete har Peab landat en affär värd sammanlagt 191 miljoner kronor, tack vare ett nära samarbete mellan Bygg, PGS och Anläggning. Ett Peab när det är som bäst.

​Kvarteret Lottan består av ett garage och en butiksbyggnad i två plan som sedan toppas med tre åttavåningshus samt ett fristående fyravåningshus, totalt 145 hyreslägenheter. Sammanlagt är projektet värt ungefär 191 miljoner kronor för Bygg, PGS och Anläggning. Beställare är Asplunds Fastigheter i Örebro AB.

– Fördelen med ett internt samarbete av det här slaget är att vi med hjälp av full öppenhet och vår sammantagna erfarenhet kunnat hitta lösningar som gör projektet ekonomiskt och praktiskt möjligt att genomföra för både kunden och oss, säger arbetschef Anders Bjelke.

Anders berättar också att Anläggning i Örebro är under en uppbyggnadsfas. De har bidragit på ett föredömligt sätt i förprojekteringen av den avancerade grundläggningen och är ett självklart val att samarbeta med. Valet av PGS har funnits med hela tiden och visat sig vara hel rätt nu när Örebromarknaden är överhettad och Bygg inte har resurser till hela projektet.

– För PGS innebär projektet Lottan en viktig volym med sina 145 lägenheter. Vi ser fram emot att samarbeta med Bygg och Anläggning i det här projektet. Ett samarbete där vi nyttjar bolagens kompetens för att få ihop ett projekt som ingen kan lösa enskilt, säger Jesper Strandberg, arbetschef på Peab PGS.

Strategi för ett Peab

Strategin och kundfokuset ligger i att kunderna ska se ett enda Peab, så därför agerar man gemensamt via Peabs fyra affärsområden med den spetskompetens som finns. Man kan se det som en intern partneringöverenskommelse där man respekterar samtligas resultatkrav, men med ett Peab som fokus.

Första spadtaget för Lottan hölls den 23 juni och projektet ska stå klart i september 2018.

På bilden ovan ses, från v.: Per Brogren och Hans Melin från Asplunds Fastigheter i Örebro AB, samt Jan Hellqvist från Peab. Foto: Madelene Kjellman.

Läs mer om projektet Kv. Lottan här

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.