Peab PGS koncentrerar verksamheten och ökar volymerna

Under v5 lämnades beskedet att PGS nuvarande verksamhet i Ängelholm kommer att avvecklas. Avvecklingen innebär inte på något sätt att kapaciteten kommer att minska. Målsättningen är att öka PGS leveransvolymer genom att slå samman tillverkningen med annan produktion på andra enheter inom koncernen.
-Vi behöver göra dessa förändringar för att möta den förväntan och efterfrågan som finns hos våra kunder idag, säger Jesper Strandberg, operativ chef för PGS.

Tekniskt sett byts det specialbjälklag ut, som tillverkas i Ängelholm, mot ett konventionellt HDF-bjälklag, som sedan tidigare tillverkas i Hallstahammar. Bytet kommer att innebära många fördelar, exempelvis minskad tillverkningskostnad och en kortare transportsträcka vilket i sin tur innebär mindre miljöpåverkan och lägre transportkostnad.
Tillverkningen av ytterväggar flyttas till samma fabrik i Hallstahammar där HDF-tillverkningen kommer ske. Därmed ges möjlighet att samordna transporter till byggarbetsplats och ytterligare sänka kostnader.

Förändringen kommer att ske i lugn takt. Det innebär att det först efter sommaren börjar levereras PGS-hus med HDF-bjälklag. Projekt som är under produktion kommer att fortsätta som planerat och få leverans som vanligt fram till projektet är avslutat.
För projekt som har montagestart från augusti 2018 sker leverans från Hallstahammar av såväl ytterväggar som HDF-bjälklag. Mer detaljerad information kommer att skickas ut till berörda kunder. 

Avsikten med dessa förändringar är att öka volymerna och införa PGS byggsystem i fler projekt där det framöver kommer att kunna erbjudas leveranser med eller utan montage.
PGS verksamhet i Solna med projektledning, försäljning samt montage, finns kvar som tidigare och samtliga projekt hanteras framöver av medarbetare som utgår från Solna.

För mer information, kontakta Jesper Strandberg.

Jesper Strandberg

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.