Reflektionsdagen 2016 - Arbetsmiljö och säkerhet

Den 28 april är internationella dagen för säkerhet och hälsa på arbetet. Vi på Peab PGS uppmärksammar denna dag ute på våra arbetsplatser. Tillsammans reflekterar och fokuserar vi på arbetet kring arbetsmiljö.

Peter Jeppsson, montageledare på PGS projekt Trädstubben i Malmö samlade sitt montagegäng och UE på plats för en stunds reflektion och eftertanke.

Vad kan vi göra för att göra vår arbetsplats mer säker?

Montagekillarna är eniga i att denna arbetsplats är mycket bra. Dom känner varandra jättebra och har jobbat ihop i många andra projekt. ”Vi känner varandra väl och vågar lita på varandra. Vi vågar säga till varandra om något problem uppstår”, säger Tommy Hjalmarsson.

Trädstubben är ett projekt som är bra planerat från början och har en duktig, erfaren montageledare med bra rutiner. Just rutiner på byggplatsen säkerställer att alla vet vad som gäller och olyckor kan minskas eller helt elimineras, menar Peter Jeppsson, montageledare.

- Markunderlaget skulle kunna förbättras på vår byggplats, säger Jimmy Jeppsson. Idag är det stenigt och gropigt som gör att det blir svårt att gå och att skottkärror lätt välter.

- Det hade varit bra om vi hade mindre tajta byggtider, för att motverka stress, säger Björn Larsson. Det är när det blir stressigt som rutinerna frångås och det lättare kan uppstå olyckor.

- När projektets förutsättningar ändras, t.ex. detaljer vid lossning, hade det varit bra om vi fått vara med och diskutera, säger Tahseen Abbod. I många fall fungerar inte ändringarna rent praktiskt på bygget.”

I Sölvesborg på projektet Tusenskönan informerade vår montageledare Johan Edelberg våra montörer och UE kring arbetsmiljön och säkerhet.

Reflektionsdagen är en koncerngemensam aktivitet inom Peab där alla produktionsarbetsplatser stannar upp för att gemensamt samtala och reflektera kring arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen. Arbetsmiljön är ett viktigt fokusområde för Peab. Vi har idag ett systematiskt och långsiktigt arbetsmiljöarbete men det finns mycket mer vi kan göra.

På förmiddagen samtalas och diskuteras det hur vi, som enskild individ och som en del i ett arbetslag, kan bidra till en bättre arbetsplats. Vad kan vi göra bättre, vad kan vi förändra och vad fungerar bra som vi kan göra mer av? Detta är frågeställningar som är viktiga att reflektera kring.

Peab har som arbetsmiljömål att halvera antalet arbetsplatsolyckor. Tillsammans arbetar vi för en säkrare arbetsplats.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.