Så utvecklar Peab PGS ditt flerbostadsprojekt

Ett bostadsprojekt innebär många olika steg. Som helhetsleverantör av kompletta flerbostadshus paketerar vi hela processen. Vi hjälper till med allt från utveckling av projekt, tillverkning och montage till färdigställande och överlämning.

Varje byggprojekt har olika förutsättningar som måste tas i beaktning när ett projekt ska utvecklas. Det kan röra sig om eventuella behov från kunden, krav från kommunen eller byggrättens förutsättningar. Peab PGS har tagit fram ett standardiserat byggsystem som kan anpassas till de flesta projekt och dess unika förutsättningar.

Peab PGS marknadsavdelning utvecklar alla projekt redan från start. Här kommer du som kund i kontakt med våra duktiga och kunniga projektutvecklare. För att ett projekt ska bli så effektivt som möjligt är vår önskan att komma in tidigt i projektskedet. Från ett tidigt skede inleder vi ett samarbete där vi tillsammans går igenom marknadsanalyser och den kommande processen. På så vis får vi en gemensam bild över hur vi kan maximera värdeskapandet i såväl ekonomi som boendetrivsel för slutkund.

En styrka i Peab PGS byggsystem är att lösningar för byggnadsdelar och gränssnitt är förprojekterat redan innan. Även projektering av installationer är i stort sett redan på plats. Vi kan därmed enkelt ta fram en ritning och en kalkyl utifrån ovanstående analys, krav och önskemål.

Vår unika byggprocess innebär att vi kan erbjuda ett definierat byggsystem med standardiserade gränssnitt och artiklar. Det fördefinierade byggsystemet förenklar även arbetet för en arkitekt som väljer att rita enligt våra instruktioner, då många frågeställningar är lösta redan innan. Vårt byggsystem bidrar inte bara till en enklare process under utvecklingsskedet utan möjliggör även för ett enklare och snabbare montageförlopp på byggarbetsplatsen.

Kundfokus är A och O. Genom att skapa kundanpassade lösningar kan vi ge en säkrare kostnadskalkyl för det enskilda byggprojektet och därmed skapa en trygg affär. Som totalentreprenör tar vi hand om alla kontakter som ingår i de olika stegen i ett bostadsprojekt. För dig som beställare blir arbetsinsatsen betydligt lägre med vårt byggsystem jämfört med traditionellt byggande. Vår process och byggsystem är framtaget på ett sätt som gör att det krävs få resurser från beställarens sida att kunna genomföra ett projekt.

Att bygga ett hus innebär dock mycket mer än bara kalkylering och utveckling hos vår marknadsavdelning. När ramarna för ett byggprojekt har fastställts tar våra projektledare över och förvaltar projektet från att spaden sätts i marken till att nyckeln lämnas över. Processen för ett flerbostadsprojekt hos oss på Peab PGS tar normalt sett 18 månader, från första mötet med dig som kund till slutbesiktning och överlämning.

Har du ett flerbostadsprojekt på gång? Kontakta oss idag så hjälper vi dig med ditt projekt.

Marknad och försäljning

Marknadsavdelningen består av våra projektutvecklare. Marknadsavdelningen ansvarar för
försäljning och utveckling av nya projekt.

Kontakta marknadsavdelningen

Vårt arbetssätt

Vår grundläggande filosofi är att maximera kundnyttan med så låg resursinsats som möjligt. Ett husbygge innebär många olika steg.

Vårt byggsystem

Med vårt kundorienterade och modulariserade byggsystem har vi möjlighet att maximera kundnyttan i varje enskilt projekt. Vi möjliggör kundens affär.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.