Solcellsmoduler och närproducerad el till Peab PGS projekt Pantern

Det talas om närodlat och närproducerat inom allt fler områden i dagens samhälle. Ju mer medvetna vi blir om vår omgivning och hur våra val påverkar miljön, ju högre krav ställer vi på allt från förbrukningsvaror till tjänster. Vi på Peab PGS gör valet enkelt för dig som kund och introducerar solcellsmoduler som en standardprodukt.

Hyresgästerna i flerbostadshusprojektet Pantern i Katrineholm kommer kunna köpa närproducerad el direkt från solenergi. KFAB, Katrineholms kommunala fastighetsbolag, har valt att förse sitt nya hyreshus med solcellsmoduler från oss på Peab PGS. ”Vi vill kunna erbjuda våra boenden ett bra hus med miljötänk” säger KFABs VD Ingmar Eriksson.

På Peab PGS vill vi skapa ett brett sortiment med produkter som bidrar till ett bättre miljötänk. Solcellsmoduler är sedan våren 2017 en del av Peab PGS standardsortiment. ”Vi vill ge fastighetsägare möjligheten till en större valfrihet och miljöanpassade alternativ när de väljer våra hustyper” berättar Jonathan Skoglund, Projektutvecklingschef på Peab PGS.

Noggrant arbete bakom nya produkter

Varje ny produkt som vi på Peab PGS tar in i vårt sortiment ska kunna tillämpas på ett flertal olika sätt beroende på hur det slutliga huset kommer se ut. Solcellsmodulerna har implementerats in i Peab PGS sortiment tillsammans med systerbolaget Glacell. Det Peabägda företaget Glacell är elinstallatören med fokus på solenergi och lång erfarenhet av arbetet med solcellsmoduler. Tillsammans har vi skapat en möjlighet att kunna installera solcellsmoduler på samtliga hustyper från Peab PGS.

Ingmar Eriksson på KFAB berättar att energin från solcellsmodulerna på deras nya hyreshus, projektet Pantern, kommer användas som ett komplement till inköpt el. ”Valet att montera solcellsmoduler är en långsiktig satsning för miljön och vi på KFAB ser det som en hållbarhetsfråga för att kunna bidra till ett minskat behov av kärnkraft” förklarar Ingmar. KFAB ser positivt på nyttjandet av solenergi. Även om efterfrågan på att deras fastigheter ska förses med solcellsmoduler ännu inte är så stor, så blickar Ingmar framåt och ser att efterfrågan på närproducerad el kommer att öka mer med tiden.

Olika solcellsmoduler för olika användningsområden

Projektet Pantern, ett flerbostadshus av typen Kombohus Mini Capella, som just nu byggs i centrala Katrineholm förses med svarta solcellsmoduler på taket. Ola Andersson, projektledare på Glacell, menar att svarta paneler gör sig bättre till mindre takytor. ”Den svarta panelen har en större produktionskapacitet är den mer vanligare mörkblå vilket gör att man får ut mer el.” berättar Ola och fortsätter ”Trots att den svarta panelen är något dyrare så lönar den sig på de mindre ytorna. De mörkblå panelerna används främst till större industrier där hela tak kläs med solcellsmoduler.” Ola förklarar vidare att det inte finns några direkta nackdelar med el från solenergi. Det är ett närproducerat, lokalt alternativ utan transportkostnader och överföringsförluster. ”För en fastighetsägare är det en miljöfråga då man som aktör i samhället visar att man tar ansvar för miljön och bidrar till klimatmålen.”

På Glacell ser man ett ökat intresse för solenergi, inte bara från fastighetsägare, utan även från villaägare. El från solcellsmoduler ger en större kontroll över elkostnaderna. Man vet vad man får in och vad man har att rör sig med. I dagsläget är solenergi ett bra komplement till den inköpta elen och ett steg framåt i de satsningar som görs för grönare el. Ola Andersson berättar att en normalstor villa, i dagsläget, kan få ut en fjärdedel av sin elförbrukning via solenergi. ”Som exempel, om en villa idag ska kunna försörja sig till 100% med el från enbart solenergi, så skulle det krävas att man fyller en yta stor som en åker med solcellmoduler.”

 

Läs mer om projektet Pantern

Läs mer om Glacell

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.