Tillsammans skapar vi en säker arbetsplats!

Med nästan 30 husmontage i bakfickan väger Tahseens erfarenhet tungt om vad som gör en byggarbetsplats till en bra och säker miljö. Den ökade efterfrågan på bostäder har gjort att byggbranschen exploderat och byggplatser växer som svampar ur jorden. En ökad tillväxt ställer hårdare krav. Säkerhet och arbetsmiljö är områden som ofta hamnar under luppen och granskas hårt.

Tahseen Abbod är montör hos Peab PGS och arbetar just nu med projektet Blåregnet i Svedala. Men Tahseen är inte bara montör, han är en av våra medarbetare som även jobbar som skyddsombud ute på våra byggarbetsplatser. Tahseen började på Peab PGS 2008 och har varit skyddsombud sedan ett par år tillbaka. ”För att skapa en trygg och säker arbetsplats är det viktigt att alla delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det ligger i allas ansvar att jobba säkert” förklarar Tahseen och fortsätter, ”För att alla ska känna ansvar är det viktigt att alla känner sig delaktiga. Vi pratar och diskuterar kring hur vi tillsammans kan skapa en bättre arbetsmiljö.”

Säkerhet på en arbetsplats är ett stort begrepp.

Vi jobbar med allt från att göra det säkert för allmänheten med skyddstaket runt arbetsplatsen till vår egen säkerhet i olika situationer. Berit Henryson, Kvalitetsingenjör med KMA-inriktning på Peab PGS, berättar att målsättningen är att ingen kommer till skada på våra byggen, varken vår egen personal, leverantörer eller allmänheten. Alla byggarbetsplatser är utrustade med elektroniska personalliggare för att kunna kontrollera att endast behöriga tillträder arbetsplatsen. Genomgång av säkerheten är A och O och görs för både egen personal såväl som för leverantörer och besökare. Det finns grundläggande krav på vad som ska finnas för att en arbetsplats ska vara säker. Det ska till exempel alltid finnas skyddsräcken på husbygget, säkerhetsstaket kring arbetsplatsen och personlig utrustning såsom varselkläder, hjälm och skyddsskor.

Ett skyddsombud uppmärksammar säkerheten på arbetsplatsen

Som skyddsombud på en byggarbetsplats är en av uppgifterna att vara uppmärksam på att säkerheten följs, notera risker och rapportera tillbud. Utöver den dagliga översynen går Tahseen en gång i veckan en skyddsrond på byggarbetsplatsen. Han berättar att en utmaning som skyddsombud har, är att man ibland ses som lite gnällig i andras ögon. Något som Tahseen upplever försvårar hans arbete. För en säker arbetsplats krävs ett bra teamwork där alla strävar efter samma mål. ”Det är viktigt att vi delar ansvar mellan oss och hjälper varandra, att vi pratar med varandra och inte om varandra” säger Tahseen och förklarar att det är en utmaning i sig att få med alla och förstå hur viktig det är med en säker arbetsplats och att säkerheten inte får slarvas med.

Peter Jeppson arbetar som montageledare på samma byggarbetsplats som Tahseen och påpekar även han hur viktigt det är med säkerheten. ”Jag vill inte att någon ska skada sig på jobbet. Att behöva ringa till anhöriga och berätta att en olycka skett är inget man vill göra. Vi talar ofta om olika typer av risker och dess konsekvenser för att öka medvetenheten.” För Peter är det viktigt att involvera alla i säkerhetsarbetet. ”Alla ska kunna vara delaktiga och själva känna att de kan åtgärda fel och brister som uppdagas mellan skyddsronderna.”

"Olika människor innebär olika styrkor"

Tahseen med ursprung från Syrien kom till Sverige i början av 2000-talet och har en bakgrund inom montage av el och VVS. Han berättar att det ibland kan uppstå ett och annat missförstånd när det är arbetslag med blandade kulturer. Men Tahseen ser enbart positivt på den mångfald som råder och säger att ”olika människor innebär olika styrkor, olika syn och olika kunskaper.” Byggbranschen är fortfarande en mansdominerande bransch som, enligt Tahseen, skulle må bra av lite fler kvinnliga kollegor. ”Det finns inget som vi killar gör som en tjej inte skulle klara av. Tjejer är ofta lugnare och stressar mindre än vad vi killar gör. Detta är positiva egenskaper som behövs med tanke på säkerhet.”

För Peab PGS innebär säkerhet, mångfald och jämställdhet ”rätt man på rätt plats”. Vi värderar kompetensen hos våra medarbetare. Med rätt kunskaper och erfarenhet utför vi ett säkrare arbete som bidrar till en tryggare och bättre arbetsmiljö.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.