Skyddsombud - ett betydelsefullt uppdrag

Rätten till skyddsombud har funnits i mer än 100 år i Sverige, vilket är fantastiskt. De behövs och får gärna bli fler. I samband med Skyddsombudens dag som infaller under den internationella arbetsmiljöveckan den 26 oktober uppmärksammar vi skyddsombuden lite extra.

Uppdraget som skyddsombud är betydelsefullt för en trygg och säker arbetsmiljö. Skyddsombuden bidrar till ett hållbart arbetsliv där människor kan jobba utan att skadas, slitas ut eller bli sjuka. Just det hållbara arbetslivet är tema under EU:s arbetsmiljövecka, som alltid är vecka 43.

Samuel Smitz och Marcus Lindh, skyddsombud hos Peab PGS, som berättar om sina uppdrag.

”Jag är skyddsombud på projektet Grönlandshunden i Örebro just nu”, berättar Samuel. ”Att arbeta som skyddsombud är spännande och lärorikt. Jag valde att bli skyddsombud för att kunna vara aktiv och hjälpsam i arbetet med att skapa en säker arbetsplats.”

Marcus, skyddsombud på projektet Ängholmen 2 i Rydebäck, berättar som sitt val. ”Jag valde att blir skyddsombud eftersom jag ville ha ett större ansvar på arbetsplatsen. Mitt mål är att minska risken för tillbud. Den viktigaste uppgiften är att ha noll olyckor vid avslutat arbete.

Samuel berättar att han skapar en säker arbetsplats genom att bland annat se till att utrymningsvägar hålls fria och att det finns första hjälpen-tavlor och brandsläckare på rätt platser. ”Jag håller även koll på och ser över fallskydd och andra säkerhetsanordningar.”

Att vara skyddsombud är något Samuel och Marcus verkligen skulle rekommendera alla som vill göra lite extra utöver det vanliga. ”Bara testa! Det är viktigt att fråga mycket och vara nyfiken. Med mer kunskap är det lättare att utföra sin uppgift.” säger de båda.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.