Vårt arbetssätt

Vår grundläggande filosofi är att maximera kundnyttan med så låg resursinsats som möjligt. Ett husbygge innebär många olika steg. Här visas övergripande hur vårt arbetssätt ser ut från första samtal till nyckeln i handen. Det är ett genomtänkt flöde där vi kontinuerligt jobbar med kvalitetssäkring och förbättringsarbete.

Möjliggöra affären
De flesta projekt har olika förutsättningar för att lyckas. Kundens behov, kommunens krav och byggrättens förutsättningar varierar. För att hamna rätt i projekten genomför vi en förstudie som syftar till att analysera projektets förutsättningar, möjligheter och risker utifrån marknad, ekonomi och teknik. Resultatet är en övergripande volymstudie och en indikativ prissättning som tillsammans utgör beslutsunderlag för att gå vidare med projektet.

Förverkliga affären
Då vi säkerställt att projektet är genomförbart låser vi tillsamman smed kunden specifikationen för projektet. Därefter skapar arkitekten bygglovshandlingar som samordnas och förankras med kunden. Steget avslutas med ett komplett, genomarbetat anbud. Fast pris och utan överraskningar, för kunden.

Genomföra affären
Kontaktet är undertecknat och produkten är låst, då börjar arbetet med att definiera ingående artiklar i huskroppen, bereda in dem i affärssystemet och starta produktionen. Försörjning, tillverkning och montering är standardiserade och repetitiva processer som möjliggör en jämn och hög kvalitet oavsett var projektet ligger eller hur det ser ut. När projektet är färdigställt sker ett överlämnande till kund. Avslutningsvis utbildas kunden och projektet övergår sedan i den 5-åriga garantitiden.

Aktuella händelser

Är du nyfiken på vad som händer och är på gång hos Peab PGS?

Broschyrer och produktblad

Ladda hem broschyrer och produktblad samt CE- och prestandadeklarationer för våra produkter.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.